Program Picture

دعا و نیایش

از توام و به تو آمده‌ام

۰۹ بهمن ۱۳۹۹

در این قسمت از Studio Sessions از وبسایت بهائی بلاگ در لندن همراه محمد ترکی هستیم با اجرای قطعه‌ای از آثار حضرت بهاءالله.

 

اِلهَا مَعبُودا
از توام و به تو آمدم، قلبم را به نورِ مَعرفتت مُنیر فرما. توئی مقتدری که قدرتِ عالم و اُمَم از اقتدارت باز نداشت. از یک اِشراق از نیّرِ کَرَمَت دریاهای کَرَم ظاهر و از یک تَجَلّی از نیّرِ جُودَت عَالَمِ وجود موجود. ای پروردگار، آنچه لایق ایّامت نیست اخذ نما و آنچه قابل است عطا فرما. توئی آن بخشنده‌ای که بخششت محدود به حدود نه. عباد توئیم تو را می‌جوئیم و از تو می‌طلبیم. توئی فَضّال و توئی بخشنده
حضرت بهاءالله

news letter image

ثبت نام در خبرنامه