یادی از سقراط حکیم بزرگ یونان

Program Picture

این روزها

یادی از سقراط حکیم بزرگ یونان
۲۷ بهمن ۱۳۹۹

اگر چه سقراط را امرای زمانش زهر دادند و به قتل رساندند، اما گفتار و اندیشه‌های بلند او هم‌چنان باقی و نامش در کتب آسمانی جاودانه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه