گزارش کنفرانس شیکاگو ۲۰۱۸
شهریور ۳۱, ۱۳۹۷

نگاهی‌ به بیست و هشتمین اجتماع سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی‌ که از تاریخ ۳۱ آگوست تا ۳ سپتامبر ۲۰۱۸ در شهر شیکاگو برگزار شد.

ثبت نام در خبرنامه