Program Picture

گزارش‌های تلویزیونی

گزارش پارلمان ادیان جهان ۲۰۱۸

۱۵ آذر ۱۳۹۷

گزارشی از هفتمین گردهمایی پارلمان ادیان جهان که با حضور بیش از ۷۰۰۰ نفر از تاریخ 1 تا 7 نوامبر ۲۰۱۸ در شهر تورنتو کانادا برگزار شد. شرکت‌کنندگان از بیش از ۷۰ کشور با ۵۰ دین و مذهب و بیش از ۲۵۰ طریقت و مسلک در آن جمع شده بودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه