۰۸ تیر ۱۴۰۰

کتاب ایقان

یکی از آثار مهم حضرت بهاءالله که در دوره اقامت ایشان در بغداد نوشته شده کتاب ایقان است که حاوی شرح و بیان جامع دربارۀ ماهیت و هدف دین است. در بخش‌هایی از این کتاب حضرت بهاءالله با احاطۀ نظر و به کمال ظرافت و بصیرت نه تنها از آیات قرآن بلکه از مندرجات تورات و انجیل چنین استدلال می‌نمایند که پیامبران الهی همه نقش‌آفرینان یک فرآیند واحد و بهم پیوسته هستند که هدفش آگاه‌سازی نوع انسان به استعدادهای بالقوۀ روحانی و اخلاقی خود است. بشریت که اکنون به مرحلۀ بلوغ رسیده قادر است تعلیمی را که با صراحت و بدون توسل به زبان تمثیل و استعاره بیان شده بپذیرد. ایمان، اعتقاد کورکورانه نیست بلکه دانش آگاهانه است. موهبت عقل و ادراک در این عصر جدید که عصر روشنگری و تعلیم و تربیت است به هر فرد این توانمندی را می‌بخشد که خود به هدایت الهی پاسخ گوید و از موعظه و راهنمائی طبقۀ روحانیون و علمای دینی بی‌نیاز باشد. اینک معیار و میزان، صداقت و خلوص نیت است.

حضرت بهاءالله در این کتاب اشارۀ صریحی به رسالت خود که تا آن زمان آشکارا اظهار نشده بود نمی‌نمایند، بلکه کتاب ایقان را به شرحی جامع پیرامون رسالت حضرت باب تخصیص می‌دهند. یکی از علت‌های اصلی تاثیر شدید این کتاب بر جامعۀ بابی از جمله علما و طلاب سابق علوم دینی، این بود که حضرت بهاءالله در اثبات دعوی حضرت باب در مورد تحقق وعود دیانت اسلام، تسلط کامل خود بر اندیشه و تعالیم اسلامی را نشان می‌دهند. حضرت بهاءالله جامعۀ بابی را دعوت می‌نمایند تا خود را شایسته آن ودیعۀ ربانی که حضرت باب به آنان سپرده و لایق آن همه جان که قهرمانانه فدا شده نمایند. ایشان همچنین بابیان را بر آن می‌خوانند که نه تنها زندگانی شخصی خود را با تعالیم الهی منطبق سازند بلکه جامعۀ خود را به گونه‌ای احیا نمایند که الگویی برای اهالی متکثر و متنوع بغداد پایتخت عراق باشد.

مأخذ: بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی با نام “حضرت بهاءالله”

برای مطالعه و دانلود “کتاب ایقان” از سایت رسمی کتابخانۀ بهائی کلیک کنید.

سایر مقاله‌ها
post thumb
post icon

نان بودن

post thumb
post icon

این گوی بلورین

post thumb
post icon

سایۀ همسایه

news letter image

ثبت نام در خبرنامه