وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران – بخش ۳

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران – بخش ۳
۲۸ مهر ۱۳۹۸

شیما: بحث تعصب و تبعیض بحث شیرینی نیست، اما اگه بخوایم به شیرینی مدارا و همزیستی و یک پارچگی برسیم، چاره‌ای نداریم جز این که با واقعیات تلخی مثل تعصب و تبعیض رو به رو بشیم.
بهزاد: تعصب و تبعیض و آزار به انگیزه‌های ظاهرا مذهبی یکی از تلخ‌ترین و سیاه‌ترین فصل‌های تاریخ بشر رو تشکیل میده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه