پیانیست فیلمی از رومن پولانسکی

Program Picture

کافه هنر

پیانیست فیلمی از رومن پولانسکی
۰۴ بهمن ۱۳۹۸

پیانیست فیلمی ساخته رومن پولانسکی. فیلمی بر مبنای داستانی واقعی از زندگی نوازنده‌ای یهودی در دوران جنگ جهانی دوم در لهستان و به هنگام اشغال این کشور توسط آلمان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه