کلاهی به رنگ قرمز

Program Picture

کافه هنر

کلاهی به رنگ قرمز
۲۰ دی ۱۳۹۸

کافه هنر امروز رو به یک کلاه و البته صاحب اون کلاه خاص اختصاص دادیم، کلاهی به رنگ قرمز که محبوب دل همگان شد. کلاه قرمزی، شخصیتی عروسکی ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه