خوشه‌های خشم

Program Picture

کافه هنر

خوشه‌های خشم
۰۶ دی ۱۳۹۸

رمانی در محکومیت بی‌عدالتی و روایت سفر طولانی یک خانواده تنگ دست آمریکایی به امید دستیابی به زندگی بهتر. رمان خوشه‌های خشم، اثر جان اشتاین بک.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه