خانه‌ای از شن و مه

Program Picture

کافه هنر

خانه‌ای از شن و مه
۲۹ آذر ۱۳۹۸

امروز کافه هنر از خانه‌ای خواهد گفت که بر شن و مه بنا شده. فیلمی با مضمون مهاجرت و چالش‌های پیش روی آن.
گفته شده کارگردانی که خانه‌ای از شن و مه را ساخته، خود یک مهاجر اکراینی است. از این رو به خوبی با مقوله مهاجرت و تمامی زیر و بم های آن آشناست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه