دنیایی برای سوفی

Program Picture

کافه هنر

دنیایی برای سوفی
۰۸ آذر ۱۳۹۸

همراه با کافه هنر امروز سفری خواهیم داشت به دنیایی متفاوت، دنیایی از جنسی دیگر، دنیایی بنا شده از تار و پود فلسفه، ۲۱ نوامبر مصادف بود با روز جهانی فلسفه، پس با یادی از این روز، از رمانی فلسفی خواهیم گفت با نام دنیای سوفی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه