روز ملی سینما

Program Picture

کافه هنر

روز ملی سینما
۲۲ شهریور ۱۳۹۸

روز ۱۲ سپتامبر مصادف بود با روز ملی سینما در ایران، پس کافه هنر امروز رو با یادی از این روز ملی آغاز می‌کنیم. آیا در مورد تاریخچه روز ملی سینما در ایران چیزی می‌دانید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه