هنر هفتم و مهاجرت

Program Picture

کافه هنر

هنر هفتم و مهاجرت
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

کافه هنر امروز نیز همسو با محوریت کل برنامه نگاهی خواهد داشت به چند نمونه از آثار سینمایی ساخته شده با موضوع مهاجرت و پناهندگی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه