نگاهی اجمالی به جوایز معروف موسیقی

Program Picture

کافه هنر

نگاهی اجمالی به جوایز معروف موسیقی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شکی نیست یکی از زبان‌های ارتباط انسان‌ها با یکدیگر موسیقی است، و همواره موسیقی در زندگی آدمی از جایگاهی ویژه برخوردار بوده. بنا به نظر نویسنده مقاله، با پیشرفت زمان و افزایش ارتباطات جمعی، نیازها و حس‌های بشری خواسته یا ناخواسته و به دور از تبعیضات قومی، مذهبی، ملی در حال یکی شدن است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه