«جاناتان، مرغ دریایی» به قلم ریچارد باخ

Program Picture

کافه هنر

«جاناتان، مرغ دریایی» به قلم ریچارد باخ
۲۳ فروردین ۱۳۹۸

به گفته نویسنده مقاله‌ای: منطق الطیر عطار نیشابوری یکی از زیباترین آثار سمبولیک شرق است که مورد تاسی بسیاری از شاعران و نویسندگان جهان قرار گرفته. در آثار یکی از نویسندگان آرمان گرای غرب تقریبا نمونه‌ای مشابه‌ از منطق الطیر عطار رو میتوان دید، یعنی کتاب «جاناتان، مرغ دریایی» رمانی کوتاه به قلم ریچارد باخ. که به سال ۱۹۷۰ منتشر شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه