آرزوهای بزرگ، رمانی از نویسنده شهیر انگلیسی چارلز دیکنز

Program Picture

کافه هنر

آرزوهای بزرگ، رمانی از نویسنده شهیر انگلیسی چارلز دیکنز
۱۴ دی ۱۳۹۷

آرزوهای بزرگ، رمانی است از نویسنده شهیر انگلیسی چارلز دیکنز.
گفته شده این کتاب، ابتدا به صورت داستان دنباله‌دار از دسامبر ۱۸۶۰ تا اوت ۱۸۶۱ میلادی در هفته‌ نامه‌ای به چاپ رسید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه