رمان فارنهایت ۴۵۱

Program Picture

کافه هنر

رمان فارنهایت ۴۵۱
۱۱ آبان ۱۳۹۷

این کتاب مانند برخی دیگر از آثار بردبری به بحث سانسور حکومتی و کتاب‌ سوزان می‌پردازد و یکی از جنجال‌ برانگیزترین کتاب‌های علمی – تخیلی شمرده می‌شود. ولی چرا او چنین عنوانی را برای کتاب خود انتخاب نموده؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه