زنان کوچک اثر لوییزا می الکوت

Program Picture

کافه هنر

زنان کوچک اثر لوییزا می الکوت
۱۹ مرداد ۱۳۹۷

در مقاله‌ای اومده: رمان زنان کوچک، همچون یک آینه به بازتاب مشکلات و جنبه‌های مختلف زنان در آمریکای قرن هجده می‌پردازه. این آینه هر قدر هم قدیمی باشه، باز هم میتونه برای دختران امروز حاوی درس‌هایی ارزشمند باشه، درس‌هایی مهم در مسیر تبدیل شدن اونها به زنانی کوچک!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه