نگاهی از دریچه سینما به زندگی نلسون ماندلا

Program Picture

کافه هنر

نگاهی از دریچه سینما به زندگی نلسون ماندلا
۲۹ تیر ۱۳۹۷

هیجدهم جون یک روز بین المللی بود روزی برای گرامیداشت خاطره انسانی بزرگ، نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی، فعالی برجسته مخالف آپارتاید و رهبر کنگره ملی آفریقا!!! نلسون ماندلا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه