جدایی نادر از سیمین

Program Picture

کافه هنر

جدایی نادر از سیمین
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

پنجمین اثر کارگردانی ایرانی، فیلمی در ژانر درام و برنده اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه