ایران، خاستگاه موسیقی‌های متنوع

Program Picture

کافه هنر

ایران، خاستگاه موسیقی‌های متنوع
۱۱ خرداد ۱۳۹۷

سابقه موسیقی در ایران به دوران ایران باستان بر می‌گردد. اغراق نیست اگر بگوییم تمامی اقوام ایرانی دارای موسیقی محلی مخصوص خود هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه