موزه‌ای برای گرافیک

Program Picture

کافه هنر

موزه‌ای برای گرافیک
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

موزه گرافیک ایران با مجموعه‌های‌ خود و برگزاری نمایشگاه‌ها و برپایی کارگاه‎های آموزشی، تلاش میکنه که ارزش طراحی گرافیک را در گوشه‌های زندگی مردم پدیدار کرده و بسترسازی برای آینده گرافیک ایران باشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه