آژانس بین المللی انرژی اتمی و فعالیت‌های پزشکی

Program Picture

چند ثانیه با شما

آژانس بین المللی انرژی اتمی و فعالیت‌های پزشکی
۱۹ بهمن ۱۳۹۷

هیچ می‌دانستید آژانس بین المللی انرژی اتمی در مسیر مبارزه با سرطان نیز اقداماتی انجام می‌دهد؟ یعنی به کشورهای مختلف در تاسیس تجهیزات پزشکی و پرتو درمانی هسته‌ای کمک می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه