جشن‌هایی فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی

Program Picture

چند ثانیه با شما

جشن‌هایی فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی
۱۸ آبان ۱۳۹۷

شواهد تاریخی نشون میده که فرهنگ ایرانی پر از جشن‌ها و آئین هایست که به مناسبت‌های گوناگون در فصل‌های مختلف سال، ماه‌ها و حتی بعضا به صورت هفتگی برگزار میشد و تفاوت‌های قومی و دینی و زبانی عاملی بازدارنده برای این یگانگی نبود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه