پیام نوروز ۱۴۰۱

Program Picture

خبرنگار

پیام نوروز ۱۴۰۱
۱۰ فروردین ۱۴۰۱

گفتگو با: آقای اشکان عنایتی، مهندس عمران و فعال اجتماعی

تاملی در پاره‌ای از مفاهیم و رهنمودهای پیام نوروز ۱۴۰۱ بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان کشور ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه