پیام رضوان ۲۰۲۱ میلادی (۱۷۸ بدیع) – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

پیام رضوان ۲۰۲۱ میلادی (۱۷۸ بدیع) – بخش ۱
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

گفتگو با دکتر پرهام اقدسی، کارشناس مهندسی سازه و فعال اجتماعی – بخش 1.

شرح مختصری از پیام رضوان امسال بیت العدل اعظم، مروری بر فعالیت‌های سال‌های گذشته جامع جهانی بهائی و نگاهی به آینده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه