Program Picture

پندها و پیمان‌ها

هوشنگ روحانی
۲۷ مرداد ۱۳۹۷

هوشنگ روحانی، در نجف آباد اصفهان و در خانواده‌ای هنر دوست به دنیا آمد. از کودکی به شعر علاقه داشت. در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و اولین مجموعۀ اشعارش را با عنوان “خورشید در سیاه چال” منتشر کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه