ویژه نوروز ۱۳۹۸ خورشیدی

Program Picture

پندها و پیمان‌ها

ویژه نوروز ۱۳۹۸ خورشیدی
۱۰ فروردین ۱۳۹۸

پیوند عاشقانه و جاودانه هنر و بهار در شعر و اندیشه شاعران ایران زمین، که شیفته زیبایی و شکوفایی بهار و زیبایی‌های آن هستند، تبلوری خاص دارد. اشعار آنها آینه‌ای است از جلوه‌های بی‌کران بهار و سرشار از تمثیل‌های بی‌شماری که مفاهیم ظریف و معانی نوین عرفانی و روحانی را در دل انسان‌ها جای می‌دهند و تا ژرفای اندیشه‌ها نفوذ می‌کنند!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه