Program Picture

پندها و پیمان‌ها

نادیا انجمن
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

نادیا انجمن در شهر هرات در افغانستان به دنیا آمد. و در نوجوانی، در دوره‌های زیرزمینی آموزشی زنان و دختران بود که دریچه پر نور شعر و ادب به رویش گشوده شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه