Program Picture

اخبار جوامع بهائی

پادکستی به بررسی پیشرفت‌ها در زمینه برابری جنسیتی در هند می‌پردازد

۰۹ بهمن ۱۴۰۲

پاتنا، هند – بهاونا انبراسان، عضو هیئت مشاورین قاره‌ای آسیا، در بازدید اخیر خویش از مرکز جهانی بهائی، طی گفتگویی با سرویس خبری جامعه بهائی از فعالیت‌های جامعه‌سازی بهائی در روستاهای بیهار در هند، و تاثیر آن بر ایجاد فرهنگی جدید از برابری، سخن به میان آورد.

خانم انبراسان توضیح داد که با افزایش تعداد خانواده‌های شرکت‌کننده در فضاهای مشورتی که هم از زنان و هم از مردان در گفتگو‌های مرتبط با بهبود اجتماعی بهره‌مند می‌گردد، حرکت به منظور نیل به برابری بیشتر در بیهار شتاب تازه‌ای یافته است.

فضاهای شور و مشورت، افراد را از هر سنی که باشند قادر می‌سازد که به اعمال تجدید نظر در برخی از دیدگاه‌های رایج و سنتی پردازند، عقایدی که معمولاً مانع از پیشرفت تحصیلی زنان و دختران جوان گشته یا آنها را از مشارکت در تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف زندگی باز می‌دارد.

خانم انبراسان گفت: «بسیاری از پیش‌فرض‌ها و افکار نیاز به تغییر و تحول دارند، ولی به منظور ایجاد این تغییرات، باید در وهله اول درک کنیم که اصلا دلیل وجود این باورها چیست.»

لینک پادکست در کست باکس

منبع: سرویس خبری جامعه بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه