ویژ و قیژ یا پرنده رو بیشتر دوست داری یا هواپیما رو؟
آبان ۶, ۱۳۹۵

سیاست، من رو یاد انقلابی میندازه که انفجار نور بود ولی همه رو موجی کرد، یاد پدر طاغوتی، مادر مذهبی، خواهر چپ و برادر حزب الهی. یاد خونه‌ای که پاره پاره شد و…

ثبت نام در خبرنامه