Program Picture

مینی مالز

خدا چه شکلیه یا خدای من خیلی از خدای تو خداتره!

۰۸ مهر ۱۳۹۵

دعوای مذهبی من رو یاد بچگی‌هام میندازه و روزهای مدرسه، یاد بحث‌های طولانی بچه‌ها در زنگ تفریح و دوری و شک و پچ پچه بعد از بحث اینکه کی بر حقه و کی باطل…

news letter image

ثبت نام در خبرنامه