هویت مشترک با وجود تفاوت‌ها

Program Picture

این روزها

هویت مشترک با وجود تفاوت‌ها
۱۷ آذر ۱۳۹۹

جامعه بهائیان استرالیا در یک پروژۀ الهام‌بخش؛ مفهوم نوینی از هویت مشترک انسانی را بررسی کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه