همه این‌ها بهانه است

Program Picture

سوپ جوجه برای روح

همه این‌ها بهانه است
۱۶ بهمن ۱۳۹۸

بیست و چهار سال پیش جیم ریتر کاپیتان تیم فوتبال و تیم کشتی دبیرستان بود، بیسبال بازی می‌کرد و تو رشته آکروبات هم حرفه‌ای بود، در سن ۱۶ سالگی اتفاقی براش افتاد که زندگی اون به کلی از این رو به اون رو شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه