هم‌زیستی دین‌داران و بی‌دینان و لزوم تحول دین (بخش ۴)

Program Picture

سخنرانی

هم‌زیستی دین‌داران و بی‌دینان و لزوم تحول دین (بخش ۴)
۱۴ بهمن ۱۴۰۲

انتصاب یک هدف مشخص به خداوند عملی نیست. دین یک دارویی برای بیماری‌های امروزه، هدف الهی برای این دورانه. هدفی که معمولا در طول پانصد تا هزار سال متحقق شده، این دارو برای شفا یافتن بوده و ای بسا که پزشک برای فردا یک داروی ویژه را تجویز کند به فرموده حضرت بهاءالله: «رگ جهان در دست پزشک دانا است. درد را می‌بیند و به دانایی درمان می‌کند، هر روز را رازی است و هر سر را آوازی. درد امروز را درمانی و فردا را درمانی دیگر…»

گزیده‌ای از سخنرانی آقای پویا موحد در سی‌ و سومین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی – بخش چهارم و آخر.

برای دسترسی به نسخه کامل سخنرانی اینجا را کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه