هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل – بخش ۲
۲۸ آبان ۱۳۹۹

ادامه گفتگو با خانم سویدا معانی – یوینگ.

بیانیه جامعه جهانی بهائی در آستانه هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد با عنوان: «حکومت‌داری شایسته»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه