نگاهی نوین در «تربیت معلم» – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

نگاهی نوین در «تربیت معلم» – بخش ۱
۲۵ خرداد ۱۴۰۱

گفتگو با: خانم سوزان احمدی – هانسن، معلم و استاد «تربیت معلم»

تربیت معلم چه ابعاد و جنبه‌هایی داره و معلم موفق و موثر کیست و چه ویژگی‌هایی داره؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه