نگاهی نوین به فرآیند مشورت و تصمیم‌گیری – بخش ۴

Program Picture

سخنرانی

نگاهی نوین به فرآیند مشورت و تصمیم‌گیری – بخش ۴
۱۹ فروردین ۱۴۰۲

مشورت جلوه عملی عدالت در امور بشری است. مشورت به حدی در موفقیت مساعی جمعی مهم و حیاتی است که باید یکی از ویژگی‌های اساسی یک استراتژی پایدار توسعه اجتماعی و اقتصادی به شمار آید. در حقیقت مشارکت مردم که موفقیّت این استراتژی مبنی بر تلاش آن‌هاست تنها وقتی حاصل خواهد شد که مشورت اصل سازمان‌دهنده تمام پروژه‌ها باشد.

بخش چهارم گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در سی و دومین کنفرانس سالانه دوستداران فرهنگ ایرانی به صورت مجازی.

برای دسترسی به نسخه کامل سخنرانی اینجا کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه