نوروز از باستان تا به امروز

Program Picture

خبرنگار

نوروز از باستان تا به امروز
۰۹ فروردین ۱۴۰۲

گفتگو با: آقای موژان خادم، معمار و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی.

مفهوم نوروز در فرهنگ‌های شرق و غرب، از گذشته تا به امروز.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه