Program Picture

پادکست هفت

نقش بهائیان در پروسه تجدد در ایران

۰۷ مهر ۱۴۰۲

در گفتگوی امروز با آقای دکتر بهروز ثابت، جامعه‌شناس، همراه میشیم و درباره نقش بهائیان در پروسه تجدد در ایران گپی می‌زنیم. دکتر ثابت تاکید می‌کنن که آئین بهائی صرفا یک ایدئولوژی برای رفرم اجتماعی نیست بلکه برای تحول روحانی انسان‌ها هم تلاش می‌کنه و شاید از همین رو روند تاثیرگذاری اون رو باید در بلندمدت بررسی کرد. دکتر ثابت همینطور از خدمات بهائیان ایرانی و غیر ایرانی در توانمندسازی زنان در ایران میگن و از اهمیت برابری جنسیتی در دیدگاه بهائی صحبت می‌کنن. در انتها دکتر ثابت بر این نکته تاکید می‌کنن که دستاورد بهائیان در سایه فداکاری و تلاش مستمر و بدون چشم‌داشت آنها قابل تعریفه و می‌تونه الگویی باشه برای سایر فعالین اجتماعی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه