Program Picture

سوپ جوجه برای روح

من یک معلم هستم
۰۲ بهمن ۱۳۹۸

تام معلم دانش آموزای کلاس هشتم و نهمی بود که درس روخوانی اونا در حد بچه‌های کلاس دوم و سوم بود. به نظر تام اونا اصلا برای درس خوندن به مدرسه نمیومدن بلکه فقط به خاطر دیدن دوستاشون به مدرسه میومدن. تام بعد از دیدن این وضعیت تصمیمی گرفت که مسیر زندگی دانش آموزاش رو تغییر داد …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه