Program Picture

اخبار جوامع بهائی

معبد بهائی کنگو: الهام‌بخش بحث‌وگفتگویی در مورد‌ محیط‌زیست

۰۹ شهریور ۱۴۰۲
کینشاسا، جمهوری دموکراتیک کنگو — در محیط آرام معبد بهائی در کینشاسا، گفتگویی پویا در مورد رابطه بشریت با جهان طبیعت آغاز شد.
دفتر امور خارجی جامعه بهائی در جمهوری دموکراتیک کنگو گردهمایی ویژه‌ای را در سطح ملی برگزار کرد که نمایندگان دولت، دانشگاهیان، سازمان‌های جامعه مدنی، نمایندگان جوامع دینی و رهبران محلی از سراسر کشور در آن دور هم جمع شدند تا در مورد مسائل زیست‌محیطی گفتگو کنند.
کریستین لوپمبا، یکی از اعضای دفتر امور خارجی، بر اهمیت پرورش چشم‌اندازی مشترک میان این فعالان اجتماعی تأکید کرد. او گفت: «با توجه به پیچیدگی‌های مسائل زیست‌محیطی، هیچ نهادی به تنهایی نمی‌تواند با این چالش‌ها مقابله کند. اگر افکارمان را کنارهم بگذاریم، می‌توانیم به راه‌حل‌های مؤثرتری برسیم.»
این گفتگو‌ها از بیانیه جامعه جهانی بهائی با عنوان «یک سیاره، یک زیستگاه: دیدگاه بهائی در مورد بازبینی رابطه نوع بشر با جهان طبیعت» بهره گرفتند.
برخی از موضوعاتی که در بیانیه جامعه جهانی بهائی مورد توجه قرار گرفته و توسط شرکت‌کنندگان بررسی ‌شد شامل اصل ضروری یگانگی نوع بشر به‌عنوان شالوده‌ای برای اجتماعی پایدار و نحوه رسیدن به توافق عملی از طریق مشورت، به‌ویژه در رابطه با افزایش مشارکت زنان در فضاهای تصمیم‌‌گیری بود.

منبع: سرویس خبری جامعه بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه