Program Picture

پادکست هفت

مصاحبه درباره نگاهی کوتاه به روح برابری جنسیتی

۲۴ بهمن ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با خانم سفیرا رامش‌فر، نماینده جامعه جهانی بهائی در دفتر سازمان ملل متحد، درباره مستند «نگاهی کوتاه به روح برابری جنسیتی» گپی می‌زنیم. خانم رامش‌فر از راه‌کارهای دستیابی به برابری جنسیتی و تاثیر آن‌ها در جامعه برامون می‌گن.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه