Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۱۴۲
۲۱ بهمن ۱۴۰۱

امروز در صد و چهل و دومین قسمت از پادکست هفت، با خانم سفیرا رامش‌فر، نماینده جامعه جهانی بهائی در دفتر سازمان ملل متحد، همراه می‌شیم و درباره راه‌کارهایی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جامعه صحبت می‌کنیم. در ادامه آنیتا ما رو با کتاب عشق غریبه‌ها اثر نایل گرین آشنا می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه