محروم از تحصیل
شهریور ۲۸, ۱۳۹۷

جبر جغرافیایی، این جبر جغرافیاییه که زندگی آدما رو تحت تاثیر قرار میده، اون وقت یکی مثل ایمان، باید به خاطر باور متفاوتش بره زندان و یه کسی به نام جک یا ویلیام، اینور دنیا، اصلا ندونه احقاق حق تحصیل یعنی چی.

ثبت نام در خبرنامه