عروسک آفریقایی کودکی

Program Picture

نامه‌های شاداب‌دخت

عروسک آفریقایی کودکی
۱۸ مهر ۱۳۹۷

وقتی استاد زبان بهمون گفت که در مورد اولین برخوردی که با یه سیاه‌پوست داشتیم بگیم، به یاد اون عروسک سیاه‌پوستی افتادم که ثمر به من و میمیل کادو داده بود …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه