مبانی صلح جهانی و ریشه‌های جنگ

Program Picture

خبرنگار

مبانی صلح جهانی و ریشه‌های جنگ
۰۳ آبان ۱۴۰۲

گفتگو با: دکتر معین افنانی، پژوهشگر علوم اجتماعی.

اگر چه در طی سال‌های گذشته میزان خشونت، نزاع و درگیری در سطح جهانی به حد قابل ملاحظه‌ای رو به افزایش بوده، تدوام جنگ اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ میلادی و در هفته‌های اخیر آغاز جنگ دیگری در خاورمیانه، خطر گسترده شدن سریع سایه شوم جنگ و درگیر شدن بسیاری از کشورهای جهان در آن را به طور روزافزونی به واقعیتی هولناک و جدی نزدیک‌تر کرده. در این میان، متاسفانه آن‌چه که در پوشش‌های ۲۴ ساعته خبری رسانه‌ها در سطح بین‌المللی کمتر به گوش می‌رسه و یا در حدی بسیار ضعیف و خنثی به آن اشاره می‌شه، موضوع صلح، امنیت جمعی و اهمیت یافتن راهی برای حل و فصل اساسی این درگیری‌هاست و ارائه فضایی برای گفتمان‌های هدف‌مند و تاثیرگذار در این راستا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه