قهرمان ۳۶ و ۳۷: زن آهنین و انسان‌دوستی از سودان

Program Picture

قهرمانان بی‌نقاب

قهرمان ۳۶ و ۳۷: زن آهنین و انسان‌دوستی از سودان
۲۱ شهریور ۱۴۰۰

قهرمان سی‌ و‌ ششم، زن آهنین: ۱۵ سالم بود که بابام خودکشی کرد. مطمئنم این تجربه برای مامانم خیلی سخت و دردناک بوده، ولی یه جورایی تونست از پسش بر بیاد.
قهرمان سی‌ و‌ هفتم، انسان‌دوستی از سودان جنوبی: ارتش دستورِ جمع‌آوری نیرو داد بود. من کوچیک‌ترین عضو خانواده بودم، برای همینم خانوادم منو انتخاب کردن، در حالی‌ که هفت‌ هشت سالم بیشتر نبود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه