قهرمان ۳۴ و ۳۵: مادرم از آن سوی کره‌ زمین و بابای مشوق

Program Picture

قهرمانان بی‌نقاب

قهرمان ۳۴ و ۳۵: مادرم از آن سوی کره‌ زمین و بابای مشوق
۱۴ شهریور ۱۴۰۰

قهرمان سی‌ و‌ چهارم، مادرم از آن سوی کره‌ زمین: اوایل دهه ۹۰ چین تازه محدودیت‌های فرزندپذیری توسط خارجی‌ها رو کم کرده بود. اونم همراه هشت تا خانواده‌ دیگه رفت چین.

قهرمان سی‌ و‌ پنجم، بابای مشوق: مامانم یه نامه خطاب به دولت چین نوشت و توضیح داد که چطور مردی که از دست و پا فلجه میتونه پدر خوبی باشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه