قهرمانان #داستان_ما_یکیست (بخش ۳)

Program Picture

خبرنگار

قهرمانان #داستان_ما_یکیست (بخش ۳)
۱۱ مرداد ۱۴۰۲

گفتگو با: خانم روحی جهان‌پور.

او که ماه‌ها با این بانوان در زندان به سر برده، شاهد عینی بی‌نظیری هست از آن چه که بر این زنان و دختران جوان بهائی در زندان گذشت و چگونه حماسه شجاعت و شهامت و صداقت و استقامت آنان که امروز در هزاران کتاب، فیلم و مقاله بازگو شده و در افکار و اندیشه‌های میلیون‌ها انسان در سراسر جهان، زنده و پر شور نقش بسته، چهل سال پیش در پشت دیوارهای بلند زندان و به دور از چشم جهانیان اتفاق افتاد. حکایتی که کمپین #داستان_ما_یکیست نیز به آن اختصاص یافته تا دلاوری و جان‌بازی این بانوان بهائی و دیگر شیرزنان ایرانی را که هم‌چنان برای عدالت‌خواهی و برابری، تلاش و فداکاری می‌کنند ارج نهد و گرامی بدارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه